Aanraking

De (tedere) aanraking. Wie verlangt er nu niet naar?

(Tedere) aanrakingen  zijn van levensbelang, zeker als je kwetsbaar en open kunt/durft te zijn. Een knuffel of een streling van de huid geeft een ontspannen, vertrouwd en veilig gevoel. Lichamelijk contact heeft positieve effecten op je gezondheid. Maar wat gebeurt er met je als die aanraking wegvalt? Mensen die hun partner verliezen, ervaren aan de lijve wat gemis en verlangen naar aanraking betekenen. Fysiek contact is een erkenning van je bestaan. Er is onderzoek gedaan naar babyaapjes die niet aangeraakt werden en alleen mechanisch voeding toegediend kregen. Zij werden ziek en stierven dor gebrek aan aanrakingen. In de coronatijd die achter ons ligt hebben we ook ervaren hoe belangrijk de (tedere) aanraking is. Aangeraakt worden, geknuffeld worden, het is 'de' manier om de ander duidelijk te maken: je staat er niet alleen voor!