Dit beeld is geinspireerd op de Joodse godsdienstfilosoof Martin Buber (1878-1965)

Martin Buber werd in Wenen geboren, en groeide op in een praktiserende Joodse familie. Later in zijn leven brak hij met het strenge Joodse geloof, maar zijn typisch joodse baard is gebleven. 

Volgens Martin Buber gaat het niet om het ik, maar om de relatie, om ontmoeting. Hij ontwikkelde zijn eigen levensideaal; een persoon die idealistisch is, duidelijk weet wat zijn of haar idealen zijn, en deze, soms koste wat kost, probeert te bereiken. Idealistische personen zijn vaak bezig met ideeen en maatregelen die in het teken staan van het verbeteren van de werled. Zij volharden er in. Dit laatste was bij Martin Buber zeker het geval. Hij ging ermee door tot vrijwel het einde toe. 

Volharden is standvastig volhouden met wat je bent begonnen. Weten hoe je met negatieve dingen moet omgaan, is veel belangrijker dan alleen het positief zijn. Doorgaan, waar anderen stoppen.