Dit beeld wil (mede)lijden voor de ander uitdrukken, een trouw zijn tot de dood.

Met de dood valt niet te spotten, maar met de liefde evenmin..

Het idee dat de liefde sterker is dan de dood, is mooi, maar doet toch geen recht aan het verdriet en lijden dat de dood met zich meebrengt.