Wie denkt er bij dit beeld niet aan een persoon als Nelson Mandela? Als vanzelf raak je in een soort overpeinzing.

Nelson Mandela werd in 1918 geboren in Zuid-Afrika. Daar heerste er apartheid. Gekleurde mensen werden gediscrimineerd. De blanken hadden veel meer rechten en een veel beter leven dan de gekleurde mensen. Mandela vond dit niet eerlijk. Voor hem was iedereen gelijk. Hij werd de leider van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC), een partij die streed tegen apartheid. Het ANC werd door de overheid gezien als een terreurorganisatie. Omdat Mandela de leider was, werd hij in de gevangenis gezet. Hij zat maar liefst 27 jaar gevangen!. Toen Nelson Mandela in 1990 uit de gevangenis werd vrijgelaten, vonden veel inwoners van Zuid-Afrika hem een held. In 1994 mochten ook gekleurde mensen aan de verkiezingen meedoen, en toen werd Mandela gekozen als president. Hij werd de eerste gekleurde president van Zuid-Afrika, en door hem werd de apartheid opgeheven. Gij overleed in 2013 op 95-jarige leeftijd.