David

In de bijbel is het leven van David een verhaal over een strijd om de macht, maar ook een verhaal over liefde en ontrouw. David staat symbool voor een krachtige (jonge) man, maar waarvan ook bekend is  dat hij de fout is ingegaan. Liefde was het thema in zijn leven. Strijd om de macht, de grootste willen zijn, het is een thema van alle tijden, zowel op het wereldtoneel als in persoonlijke mensenlevens. Ware liefde is echter nog sterker. Je kan er niet omheen. Zonder geweld, met warmte en geduld overwint ze, keer op keer. Hoe zit het met onze machtswellust? Hoe zit het met onze liefde? Welke kracht manifesteert en prevaleert in ons?